Karta usług Nr 41 - SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI - jeżeli akt stanu cywilnego zawiera niezgodności z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego podlega sprostowaniu w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osoby, której akt dotyczy lub przedstawiciela ustawowego, na wniosek  osoby mającej w tym interes prawny, z urzędu prokuratora lub sądu.
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
  • odpis  aktu stanu cywilnego, na podstawie którego nastąpi sprostowanie (z urzędu)
  • do wglądu  dokument stwierdzający tożsamość
 
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00 zł
 
TRYB ODWOŁAWCZY
- od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1378 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo,  pok. nr 10
 
NUMER TELEFONU I FAXU

+48 52 382 6462, fax. +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Opłat można dokonać:
 
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA 

metryczka


Wytworzył: Tersa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 10:43:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (8 maja 2024, 12:05:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1592