Karta usług Nr 41 - SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO


OPIS USŁUGI - jeżeli akt stanu cywilnego zawiera niezgodności z danymi zawartymi           w aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego podlega sprostowaniu w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osoby, której akt dotyczy lub przedstawiciela ustawowego,     na wniosek  osoby mającej w tym interes prawny, z urzędu prokuratora lub sądu.
 
CZAS REALIZACJI
- niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni.
 
WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
  • odpis  aktu stanu cywilnego, na podstawie którego nastąpi sprostowanie (z urzędu)
  • do wglądu  dokument stwierdzający tożsamość
 
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00zł
 
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
·         Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo,  pok. nr 10
 
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 6462, fax. +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Opłat można dokonać:
 
-  na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
-  na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
-  kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m
 
FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (102kB) word
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego - pdf (906kB) pdf
Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tersa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 10:43:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (20 stycznia 2023, 09:23:05)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1106