Karta usług Nr 40 - PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO


OPIS USŁUGI - jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju . W formie czynności materialno-technicznej będzie sporządzony polski aktu stanu cywilnego oraz wydany odpis zupełny aktu.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż  w ciągu 30 dni


WYMAGANE DOKUMENTY
·         wniosek o przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego
·       odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 
OPŁATY - opłata skarbowa: 50,oo zł
 
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.           
                                            
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Opłat można dokonać:
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m
 

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego (145kB) word
Wniosek o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego - pdf (477kB) pdf
Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (31 grudnia 2015, 11:03:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (20 stycznia 2023, 09:17:00)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1423