Karta usług Nr 38 - REJESTRACJA ZGONÓW


OPIS USŁUGI - zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu  albo na miejsce znalezienia zwłok na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden odpis skrócony aktu zgonu. Zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych
 
CZAS REALIZACJI
  • 3 dni od sporządzenia karty zgonu;
  • 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
  • dokument tożsamości osoby zmarłej
 
OPŁATY
- zgłoszenie oraz jeden odpis skrócony aktu zgonu zwolnione są od opłaty skarbowej.
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY - nie przysługuje
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.).
 
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1,  86-010 Koronowo, pok. nr 10.           
                                            
NUMER TELEFONU I FAXU
+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:
      - małżonku lub dzieciach zmarłego,
      - najbliższych krewnych lub powinowatych,
 
Opłat można dokonać:
 
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto : 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA – brak

Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (29 grudnia 2015, 13:34:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (19 stycznia 2023, 15:01:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7318