Karta usług Nr 35 - WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ROZGRANICZAJĄCEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie wydania postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczającego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

CZAS REALIZACJI – 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • oryginały odpisów z księgi wieczystej na działkę wnioskodawcy
  • oryginały wypisów z rejestrów gruntów na działkę wnioskodawcy i działki sąsiednie
  • oryginalna mapa z zaznaczeniem granic podlegających rozgraniczeniu
  • kserokopia zgłoszenia pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji..
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45 poz. 453)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 468, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30,                   Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 35 - WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ROZGRANICZAJĄCEGO


metryczka


Wytworzył: Monika Miklasz (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 11:53:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (21 stycznia 2021, 15:09:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1939