2015

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.227.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.226.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i przyrody w Wydziale Rolnictwa, Ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.225.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.225.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie pełnomocnictwa i dochodów z majątku gminnego powierzonego do administrowania MGOSiR w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.224.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.224.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.223.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.223.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.221.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.220.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.219.2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.219.2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mąkowarsku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.218.2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki za najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mąkowarsku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.217.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.217.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.216.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2016 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.215.2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2011 z dnia 19 lipca 2011 r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia czasowego zarządcy nieruchomości położonej w Koronowie, gm. Koronowo, ozn. jako działka o nr ewid. 725/1 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska i przyrody w Wydziale Rolnictwa, Ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2015  z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 31 grudnia 2015 r. godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2015  z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.206.2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.206.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Żłobka Samorządowego we Wtelnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania oraz realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie z uwzględnieniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2015 roku z dnia 13 listopada 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2015 roku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia przyznawanego przez Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds.I Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy KoronowoII Opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do wykonywania zadań gminy związanych z rekultywacją pierwszej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016-2025 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2015 z dnia 30 października 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2015 z dnia 30 października 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2015 z dnia 26 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2015 z dnia 22 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Tryszczynie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2015 z dnia 22 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2015 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2015 z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2015 z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Koronowie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Tryszczynie, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2015 z dnia 20 października 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2015 z dnia 20 października 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2015 z dnia 19 października 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2015 z dnia 19 października 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2015 z dnia 19 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2015 z dnia 19 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do wykonywania zadań gminy wynikających z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2015 z dnia 15 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo- Budżetowym w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2015 z dnia 15 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa i ochrony przyrody w Wydziale Rolnictwa, Ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2015 z dnia 14 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny prac w ramach konkursu "Mój pomysł na Grabinę". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2015 z dnia 14 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2015 z dnia 14 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Mój pomysł na Grabinę". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. I [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2015 z dnia 8 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2015 z dnia 8 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w Gminie Koronowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2015 z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Zarządzania Energią i Ochrony Krajobrazu w Urzędzie Miejskim [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2015 z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2015 z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2015  z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2015 z dnia 30 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2015 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2015 z dnia 30 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2015  z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2015 z dnia 30 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2015  z dnia 30 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do wykonywania zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2015 z dnia 30 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie w 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2015 z dnia 29 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2015  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2015 z dnia 15 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2015 z dnia 15 września 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2015 z dnia 14 września 2015 r. z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do sejmu rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2015 z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2015 z dnia 10 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2015 z dnia 9 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2015 z dnia 9 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2015 z dnia 09 września 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2015 z dnia 09 września 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2015 z dnia 08 września 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2015 z dnia 08 września 2015 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Zarządzania Energią i Ochrony Krajobrazu w Urzędzie Miejskim [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.158.2015 z dnia 8 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.158.2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie w 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2015 z 07 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2015 z 07 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152 - 15/09 z 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2015 z dnia 4 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2015 z dnia 04 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2015 z dnia 04 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 we Wtelnie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2015 z dnia 3 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw i upoważnienia II Zastępcy Burmistrza. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2015 z dnia 03 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2015 z dnia 03 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o dotację z budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2015 z dnia 02 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2015 z dnia 02 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o dotację z budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2015 z dnia 01 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2015 z dnia 01 września 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa studni głębinowej SW Lipinki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.144.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.144.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Buszkowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na stan Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2015 r. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2015 r. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.141.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.141.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: odwołania Pani Marii Bruskiej z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Buszkowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 21 w Krąpiewie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.050.138.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.050.138.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137a.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137a.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres od 18.08.2015 do 21.08.2015 oraz zmiany godzin urzędowania, pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, w tym okresie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum w Gminie Koronowo w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2015 z dnia 5 marca 2015 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152-15/09 z dnia 16 czerwca 2009 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytuły czynszu najmu lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Koronowo, opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do glosowania w ogólnokrajowym referendum, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na obszarze gminy Koronowo oraz do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu  Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składania majątkowego Urzędu Miejskiego w Koronowie.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121a.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121a.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2015 z dnia 23 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2015 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2015 z dnia 23.07.2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2015 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2015 z dnia 21.07.2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2015 z dnia 21.07.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2015 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114a.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114a.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w celu udzielenia zamówienia pn. Zamówienie dodatkowe, roboty dodatkowe, roboty zaniechane do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2015 z 1 czerwca 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 lipca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowa na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora (kancelaria-biuro podawcze) w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora (archiwum) w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania  komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.100a.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zwołania zebrania mieszkańców Osiedlowego Komitetu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w Koronowie.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2015  z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zadań w zakresie bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego remiz OSP Wilcze". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu "Mój pomysł na Grabinę". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2015 a dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2015 a dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarzadowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw Rozbudowy Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.75.2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia II Zastępcy Burmistrza. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku o powołaniu "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia oceny ogrodu w konkursie "Na najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim".  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członka rady Nadzorczej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2015 z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2015  z dnia 27 maja 2015 rokuw sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2014, w tym kwotę [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2015 z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2015 z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2015 z dnia 25 maja 2015 roku  w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inwestycji Planowania i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2015 z dnia 20 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2025. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2015 z dnia 19 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2015 z dnia 19 maja 2015 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2015  z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2015 z dnia 19 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji na czas ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 24 maja 2015 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2015 z dnia 18 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2015 z dnia 18 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedli w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2015 z dnia 14 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2015 z dnia 14 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawców zadań pn. Opracowanie projektów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2015 z dnia 14 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2015 z dnia 8 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Mąkowarsku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Koronowo wyborów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.64.2015 z dnia 7 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.64.2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.63.2015 z dnia 6 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.63.2015 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w   Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Koronowie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2015 z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Łąsko Małe. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2015 ROKU z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2015 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Koronowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa  Nr OR-S.0050.55.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Demontaż, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 rokuw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu celem wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.47.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2015 z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2015 z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Koronowie za rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2015 z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury" w Koronowie za rok2014 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury :Miejska Biblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2014 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2015 z dnia 25 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2015 z dnia 25 marca 2015 rokuw sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2014 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2015 z dnia 25 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2015 z dnia 25 marca 2015 rokuw sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2014 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2015 z dnia 23 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39a.2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39a.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia czasowego zarządcy nieruchomości położonej w miejscowości Tryszczyn (dz.ewid. nr 637/1, 644/1, 644/2) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.39.2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.39.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia administratora budynku położonego w Tryszczynie przy ul. Bocznej 5. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru wniosków dotyczących oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert na wykonanie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2012-2015 z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2015 z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2015 z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza Koronowa i powołania drugiego zastępcy Burmistrza Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2015 z dnia 11 marca 2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2015 z dnia 11 marca 2015

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2015 z dnia 9 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2015 z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2015 z dnia 9 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2015 z dnia 9 marca 2015 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2015 z dnia 9 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2015 z dnia 9 marca 2015 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2015 z dnia 5 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2015 z dnia 5 marca 2015 rokuw sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2015 z dnia 4 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Prowadzenie obsługi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2015 z dnia 3 marca 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2015 z dnia 3 marca 2015 rokuw sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizacje w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Przebudowa przystanku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2015 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowie - Saln [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2013 z dnia 25 września 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2015 z dnia 3 lutego 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedli  w  Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedli w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku  w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw na terenie Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2015  z dnia 22 stycznia 2015 rokuw sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Świadczenie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku  w sprawie ustalenia stawek wynajmu sali w budynku remizy strażackiej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2015  z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Bieżąca obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej. [...]

metryczka