2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 grudnia 2014 r. IPR-PR.6733.24.2014

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: IPR-PR.6733.24.2014 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania działek o numerze podstawowym 313/* oraz demontażu kolidującego odcinka napowietrznej linii na nieruchomościach oz. nr ewid. 30, 21/2, 15, 5/1 położonych w Starym Dworze, obręb Stary Dwór, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (22 grudnia 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (22 grudnia 2014, 14:20:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827