2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.10.2014

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 lipca 2014 r., znak: IPR-PR.6733.10.2014 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi do działek przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na działkach ozn. nr ewid. 1096, 1093/8, 1092/5, 1091/9 oraz 1090/11 położonych w Koronowie, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (8 lipca 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (8 lipca 2014, 15:45:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 902