2014

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 listopada 2014 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-118/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejski w Koronowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.171.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.171.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2015 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia w dniu 31 grudnia 2014 roku godzin pracy dla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia w dniu 31 grudnia 2014 roku godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2014  z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania jednostce organizacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2014 roku z dnia 3 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2014 roku z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie anulowania zarządzeń Burmistrza Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2014 roku z dnia 3 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2014 roku z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia w dniu 24 grudnia 2014 roku godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 listopada 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2014 z dnia 20 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2014 z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2014 z dnia 20 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2014 z dnia 20 listopada 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2014 z dnia 14 listopada 2014 rokuw sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015 - 2022   [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2014 z dnia 5 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2014 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2014 z dnia 3 listopada 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2014 z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2014 z dnia 29 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2014  z dnia 29 października 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2014 z dnia 29 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2014  z dnia 29 października 2014 roku w sprawie powołania obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Koronowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2014 z dnia 29 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2014  z dnia 29 października 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2014 z dnia 23 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Powierzchniowe [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.140.2014 z dnia 22 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.140.2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.139.2014 z dnia 22 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.139.2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2014 z dnia 22 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2014 z dnia 22 października 2014 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.136.2014 z dnia 21 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.136.2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2014 z dnia 21 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2014 z dnia 15 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2014 z dnia 14 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2014 z dnia 14 października 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2014 z dnia 13 października 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych i stawów wiejskich stanowiących własność Gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2014 z dnia 9 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2014 z dnia 9 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2014 z dnia 8 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2014 z dnia 8 października 2014 roku w sprawie opracowania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2014 z dnia 7 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2014 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2014 z dnia 3 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa  Nr OR-S.0050.128.2014 z dnia 3 października 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2014 z dnia 3 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2014 z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2014 z dnia 2 października 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2014 z dnia 2 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2014 z dnia 02.10.2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2014 z dnia 02.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2014 z dnia 29 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2014 z dnia 25 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2014 z dnia 12 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2014 z dnia 12 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2014 z dnia 12 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2014 z dnia 12 września 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2014 z dnia 12 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy opracowania pn."Karty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2014 z dnia 11 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2014  z dnia 11 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Strefa przemysłowa - uzbrojenie w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.118.2014 z dnia 10 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.118.2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152-15/09 z 16.06.2009 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2014 z dnia 8 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2014 z dnia 8 września 2014 roku w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy Koronowo oraz obsługi i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2014 z dnia 3 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2014 z dnia 3 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2014 z dnia 2 września 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2014 z dnia 2 września 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kamienia kolejowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku

  Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku zmieniające zarządzenie  z dnia 25 sierpnia 2014 r. Nr OR-S.0050.106.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 201 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2014  z dnia 11 sierpnia 2014 roku         w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku zmieniające  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Budowa skateparku w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie projektu miejscowego planu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 lipca 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2014 z dnia 15 lipca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2014 z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 lipca 2014 r oku w sprawie powołania komisji przetargowej o oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty dostawy modułów pływających wykorzystywanych na plaży w Koronowie- [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.81.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 czerwca 2014 roku w  sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców na realizację zadania pn:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2013  z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.78.2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.78.2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzania oceny ogrodów w konkursie pn."Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie samooceny kontroli zarządczej za rok 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2014 z dnia 29 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2013, w tym kwotę [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2014 z dnia 29 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2014 z dnia 29 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2014 z dnia 29 maja 2014 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Renowacja elewacji OSP [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2014 z dnia 28 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2014 z dnia 28 maja 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2014 z dnia 28 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2014 z dnia 26 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.67.2014 z dnia 21 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.67.2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2014 z dnia 16 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 3 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Koronowo wyborów posłów do Parlamentu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2014 z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2014 z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2014  z dnia 14 maja 2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2014 z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Koronowo wyborów posłów do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2014 z dnia 13 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2014 z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn."Demontaż, transport [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2014 z dnia 12 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2014 z dnia 12 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dom oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2014 z dnia 7 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2014  z dnia 7 maja 2014 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-50/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie stosowania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2014 z dnia 6 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2014 z dnia 6  maja 2014 roku w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2014 z dnia 5 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2014 z dnia 5 maja 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2014 z dnia 5 maja 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru sołtysa Sołectwa Nowy Dwór. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2014  z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dokonywania zmian w planach finansowych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. "Obrona Cywilna Wokół Nas- Obrona Cywilna- Chroni Ciebie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Koronowie za rok 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury" w Koronowie za rok 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kortów ziemnych przy ul. Klasztornej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.20.2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2014 z dnia 28 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2014 z dnia 28 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr 0R-S.0050.37.2014 z dnia 28 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr 0R-S.0050.37.2014 z dnia 28 marca 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2014 z dnia 28 marca 2014 roku

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2014  z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2013 rok. [...]

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2014 z dnia 28 marca 2014 roku

Zarządzanie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2014  z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2013 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2014

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inwestycji Planowania i Rozwoju w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2014 z dnia 26 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koronowi", wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG/0152-18/09 z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2014 z dnia 25 marca 2014 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2014 z dnia 25 marca 2014 roku. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko - Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2014 z dnia 20 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2014  z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2014 z dnia 20 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz przyjmowania zgłoszeń głosowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2014 z dnia 19 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2014 z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kamienia kolejowego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie: - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2014 z dnia 17 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Przebudowa budynku Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2014 z dnia 17 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2014 z dnia 17 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz przyjmowania zgłoszeń głosowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2014 z dnia 12 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2014 z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2014 z dnia 4 marca 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy Koronowo oraz do obsługi i zabezpieczenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2014 z dnia 27 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2014 z dnia 27 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie z dnia 24 lutego 2014 roku OR-S.0050.16.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2014 z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2014 z dnia 26 lutego 2014 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawców zadania pn. Wyposażenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2014 z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawców zadania pn. Doposażenie świetlic [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2014 z dnia 26 lutego 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2014 z dnia 25 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2014  z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Koronowo na lata 2014 - 2016. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2014 z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.15.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.15.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Opracowanie dokumentacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2014 z dnia 12 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2014 z dnia 10 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2014 z dnia 10 lutego 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonanie zatoczki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2014. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2014 z dnia 27 stycznia 2014 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonanie kompleksowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 . [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny  oferty i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. „Bieżąca [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Wykonywanie usług [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Świadczenie usług pocztowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014 w [...]

metryczka