2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2013 z dnia 27 lutego 2013 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 lutego 2013)
Opublikował: Aleksandra Szews (27 lutego 2013, 09:58:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1988