2011

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2011 z dnia 30 grudnia 2011 rokuw sprawie przyjęcia wartości początkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2011 z dnia 29 grudnia 2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2011 z dnia 29 grudnia 2011 rokuw sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Koronowie za rok 2011 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2011 z dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2011 z dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie czasowego powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2011 z dnia 16 grudnia 2011 rokuw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wole stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2011 z dnia 14 grudnia 2011 rokuw sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2011 z dnia 12 grudnia 2011 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2012 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2011 z dnia  5 grudnia 2011 rokuzmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych placówek i szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2011 z dnia 22 listopada 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2011 z dnia 22 listopada 2011 rokuw sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi funduszu sołeckiego w Wydziale Finansowo-Budżetowym [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2011 z dnia 21 listopada 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2011 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa nr SG/0152/16/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku (jednolity tekst [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2011 z dnia 17 listopada 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie powołania "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2011 z dnia15 listopada 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2011 z dnia 15 listopada 2011 rokuzmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2011 z dnia 10 listopada 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2011 z dnia  10 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2011 z dnia 4 listopada 2011 r.w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia negocjacji w Wykonawcą. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji w celu likwidacji nieaktualnych pieczęci urzędowych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2011 z dnia 4 listopada 2011 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku     w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2011 z dnia 4 listopada 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2011 z dnia 4 listopada 2011 rokuzmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa SG/0151-93/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek wynajmu hali sportowej "Pilawa" w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2011 z dnia 4 listopada 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2011 z dnia 4 listopada 2011 rokuw sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2011 z dnia 28 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2011 z dnia 28 października 2011 rokuw sprawie przekazania składnika majątku gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2011 z dnia 27 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2011 z dnia 27 października 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2011 z dnia 25 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2011 z dnia 25 października 2011 rokuw sprawie przekazania składników majątkowych gminnej jednostce organizacyjnej - Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2011 z dnia 25 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2011 z dnia 25 października 2011 rokuw sprawie przekazania składników majątkowych gminnej jednostce organizacyjnej - Miejsko - Gminnemu Zespołowi Edukacji w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2011 z dnia 25 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2011 z dnia 25 października 2011 roku    w sprawie przekazania składników majątkowych gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2011 z dnia 25 października 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2011 z dnia 25 października 2011 r.w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą> [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2011 z dnia 25 października 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2011 z dnia 25 października 2011 r.w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2011 z dnia 25 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2011 z dnia 25 października 2011 rokuw sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2011 z dnia 24 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2011 z dnia 24 października 2011 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wybory najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2011 z dnia 24 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2011 z dnia 24 października 2011 roku    w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2011 z dnia 21 października

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2011 z dnia 21 października 2011           w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowa za III kwartał 2011 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2011 z dnia 20 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2011 z dnia 20 października 2011 roku    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2011 z dnia 17 października 2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2011 z dnia 17 października 2011 roku    w sprawie  powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2011 z dnia 12 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2011 z dnia 12 października 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.125.2011 z dnia 10 października 2011 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.125.2011 z dnia 10 października 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2011 z dnia 10 października 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2011 z dnia 10 października 2011 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2011 z dnia 6 października w sprawie powołania zespołu celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2011 z dnia 6 października 2011 roku     w sprawie powołania zespołu celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2011 z dnia 3 października 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2011 z dnia 3 października 2011 r.         w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2011 z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2011 z dnia 30 września 2011 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2011 z dnia 29 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2011 z dnia 29 września 2011 rokuzmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2011 z dnia 26 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2011 z dnia 26  września 2011 rokuw sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim            w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie wzoru umowy oświadczenie usług przedszkola [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2011 z dnia 19 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2011 z dnia 19 września 2011 roku          w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2011 z dnia 19 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2011 z dnia 19 września 2011 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej dom oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2011 z dnia 19 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2011 z dnia 19 września 2011 roku         w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2011 z dnia 19 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2011 z dnia 19 września 2011 roku          w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami, strażami [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2011 z dnia 19 września 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2011 z dnia 19 września 2011 roku          w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2011 z dnia 17 września 2011 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2011 z dnia 17 września 2011 roku          w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2011 z dnia 15 września 2011 roku          w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2011 z dnia 13 września 2011 roku          w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2011 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020.

Zarządzenie  Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2011 z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2011 z dnia 2 września 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2011 z dnia 2 września 2011 roku  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr OR-S.0050.105.2011

Zrządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu do obsługi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku          w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku             o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku            w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2011 roku w sprawie przyjęcia informacji     z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku           w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku            w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska   i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku            w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku            w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do  Sejmu RP i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku w srawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół w Wierzchucinie  Królewskim. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpoczęcia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi kasy      w Wydziale Finansowo- Budżetowym w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowa na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2011 z dnia 27 lipca 2011 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2011 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2011 z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2011 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Koronowo oraz ustalenia zasad i trybu jej działania. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2011 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2011 z dnia 2011-07-14 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powołania Pana Jarosława Stoby na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2011 o powołaniu "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia oceny ogrodu w konkursie "Na najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 lipca 20011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2011 z dnia 22 czerwca 2011 o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2011

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku             w sprawie powołania Gminnego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.64.2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku             w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2011 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie "z wolnej reki". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2011 z dnia 26 maja 2011 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2011 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2011 z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 20010, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2011 z dnia 12 maja 2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.- [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2011 z dnia 12 maja 2011 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2011

Zrządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2011 z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. "Obrona Cywilna Wokół Nas - Szybko Reagujesz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2011 z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Koronowie za rok 2010.  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury" w Koronowie za rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna" w Koronowie za rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2010. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-5/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania i zatwierdzenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. promocji w Referacie Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37a.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 31 marca 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie dokonujących czynności kontrolnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzania kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku o powołaniu "Komisji konkursowej" do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs ekologiczny " Ziemia w Twoich rękach". [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o datację z budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ustalenia założeń do organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koronowo na rok szkolny 2011/2012. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2011 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2011 z dnia 2 marca 2011 roku o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2011 z dnia 1 marca 2011 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2011 z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2011 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2011  z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2011 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Inwestycji Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miejskim [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająceZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2011 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedli. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw na terenie Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2011 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2011 - 2013 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany ustalenia wysokości dotacji w roku 2011 na jednego ucznia dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16a.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16a.2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku         w sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2011 z dnia 24 stycznia 2011 zmieniające Zarządzenie Nr OR-S.0050.8.2011 z dnia 17 stycznia 2011 powołująca" Komisję Przetargową" do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.12.2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2011 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2011 z dnia 17 stycznia 2011 o powołaniu "Komisji Przetargowej" do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie czasowego określenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2011 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds inwestycji w Wydziale Inwestycji, Planowania i Rozwoju w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR.S.0050-6.2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-5/11

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-5/11 z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2011

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-4/11

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR/S/0151-4/11 z dnia 04.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-3/11

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-3/11 z dnia 04.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w roku 2011 na jednego ucznia dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-2/11

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-2/11 z dnia 04.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych placówek i szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2011. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-1/11

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-1/11 z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. [...]

metryczka