Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2019 roku [...]

metryczka