Nieczystości ciekłe

Nieczystości ciekłe

Wykaz decyzji - zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wydanych przez Burmistrza Koronowa

OŚ-0312-1/4/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie [...]

Wykaz dokumentów dot. zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wydanych przez Burmistrza Koronowa

OŚ-0312-1/3/07 INFORMACJABURMISTRZA KORONOWA Na podstawie art.19 ust.2 pkt.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150) informuję,że w publicznie dostępnym wykazie [...]

metryczka