Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Romanowo" w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 9 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (12 września 2014)
Opublikował: Karolina Wyszynska (12 września 2014, 11:56:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897