ogłoszenia

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny - Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie treść obwieszczenia (64kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o przyjęciu przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 27 kwietnia 2012 r. uchwały nr XXI/189/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "przy ul. Nowodworskiej" położonego w Koronowie, gm. Koronowo. treść ogłoszenia (21kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o przyjęciu przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 28 marca 2012 r. uchwały nr XX/175/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy szosie" położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo. ogłoszenie (19kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy Torach" położonego w Koronowie, gmina Koronowo obw_przyst.Przy.Torach (76kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "przy ul. Nowodworskiej" położonego w Koronowie, gm. Koronowo, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko obwieszczenie.wyłożenie_ul.Nowodworska.Koronowo (65kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy szosie" położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko obwieszczenie.wyłożenie_Tryszczyn.Przy szosie (48kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o przyjęciu przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 31 sierpnia 2011 r. uchwały nr XII/97/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy lesie" położonego w OKOLU - STOPCE, gm. Koronowo. Treść ogłoszenia (401kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "przy ul. Nowodworskiej" położonego w Koronowie, gm. Koronowo treść ogłoszenia (68kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "przy ul. Nowodworskiej" położonego w Koronowie, gm. Koronowo ogł_przystąpienie 'przy ul. Nowodworskiej' (30kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy Lesie" położonego w Okolu-Stopce, gm. Koronowo ogł_przystąpienie 'Przy lesie' (30kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy Lesie" położonego w Okolu-Stopce, gm. Koronowo ogł_wyłożenie 'Przy lesie' (63kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Grabina" położonego w Starym Dworze i terenu położonego w Okolu, gmina Koronowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obw_wyłożenie.Grabina (47kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz" dla terenów położonych w mieście Koronowie obw_P_Lipkusz (48kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obwodnica I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo obw_P_ObwodnicaI (48kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny-Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie obw_P_Tuszyny-Makrum (42kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Jana Pawła II w Koronowie obw_P_Al.JP II (47kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz" dla terenów położonych w mieście Koronowie obwieszczenie_P_Lipkusz (40kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obwodnica I" dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo obwieszczenie_P_ObwodnicaI (40kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny-Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie obwieszczenie_P_Tuszyny_Makrum (40kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Jana Pawła II w Koronowie obwieszczenie_P_Al.JPII (39kB) pdf

obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Koronowo - Bydgoszcz od km 138+500 do km 141+709" obwieszczenie_droga krajowa 25 (35kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy szkole" położonego w Samociążku, gmina Koronowo i w mieście Koronowo obwieszczenie_wyłożenie.Przy szkole (40kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przyrzecze I położonego w Koronowie ogłoszenie.wyłożenie_Przyrzecze I.Koronowo (46kB) pdf

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w Tryszczynie, gmina Koronowo obwieszczenie_wyłożenie.ul.Długa Tryszczyn (53kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu"Grabina" położonego w Starym Dworze i w Okolu, gmina Koronowo ogłoszenie_wyłożenie.Grabina (48kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Witosa w Koronowie ogłoszenie_wyłożenie.Witosa (48kB) pdf

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "przy ul. Nowodworskiej" położonego w Koronowie, gm. Koronowo ogłoszenie_przystapienie.Nowodworska (28kB) pdf

ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przy Lesie" położonego w Okolu - Stopce, gm. Koronowo ogłoszenie_przystąpienie.Okole-Stopka (28kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy szosie" położonego w Trzszczynie, gm. Koronowo ogłoszenie_Tryszczyn.przy szosie (50kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Witosa w Koronowie obwieszczenie_Witosa (47kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Grabina" położonego w Starym Dworze i terenu położonego w Okolu, gmina Koronowo obwieszczenie_Stary Dwór (46kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ''Przy szkole'' położonego w Samociążku, gmina Koronowo i w mieście Koronowo ogłoszenie_wyłożenie.Samociążek Przy szkole (45kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 25 w Stopce-Okolu, gmina Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogłoszenie_wyłożenie.Okole-Stopka droga nr 25 (45kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ''Przy Elewatorze'' położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogłoszenie_wyłożenie.Przy Elewatorze (44kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Plebanka" położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obwieszczenie_wyłożenie.Plebanka (45kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tryszczynie (droga do Wtelna) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogłoszenie_Tryszczyn (55kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tryszczynie (droga do Wtelna) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ogłoszenie_wyłożenie.Tryszczyn (37kB) pdf

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KORONOWO ogłoszenie.Studium (74kB) pdf

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tryszczynie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obwieszczenie_Tryszczyn (45kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do opracowania projektów prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "przy ul. Długiej" w Tryszczynie i "Przy Torach" w Koronowie obwieszczenie (45kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KORONOWO obwieszczenie (36kB) pdf

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... obwieszczenie (41kB) pdf

ogłoszenie_o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ogłoszenie (82kB) pdf

obwieszczenie_o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Przy Torach" położonego w Koronowie obwieszczenie (35kB) pdf

obwieszczenie_o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w Tryszczynie obwieszczenie (35kB) pdf

ogłoszenie_o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_ul. Witosa w Koronowie ogłoszenie_ul.Witosa (34kB) pdf

ogłoszenie_o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_ul. Okoniowa w Koronowie ogłoszenie_ul.Okoniowa (34kB) pdf

ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - ogłoszenie (46kB) pdf

ogłoszenie_przystąpienie.Studium ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium (28kB) pdf

wyłożenie do publicznego wglądu_Tryszczyn ogłoszenie (43kB) pdf

ogłoszenie_plany miejscowe Tryszczyn ogłoszenie (40kB) pdf

ogłoszenie_park przemysłowy Koronowo ogłoszenie (38kB) pdf

ogłoszenie_gazociąg Stary Jasiniec ogłoszenie (34kB) pdf

ogłoszenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "przy ul. Nowodworskiej" położonego w Koronowie, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - treść ogłoszenia (68kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (2 lipca 2007)
Opublikował: Katarzyna Radtke (12 lipca 2007, 11:25:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Stanek (30 maja 2012, 14:50:30)
Zmieniono: dodano obwieszczenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9053