Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy znak: WOO.4210.25.2017.ADS.31 z dnia 18 marca 2019 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. [...]

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody  Kujawsko - Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.12.2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.12.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.70.2015 zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich dla [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich dla [...]

Decyzja Nr 244/2015 Starosty Bydgoskiego (WB.6740.1992.2014) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Decyzja Nr 244/2015 Starosty Bydgoskiego (WB.6740.1992.2014) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę średniowiecznej wioski wraz z zespołem rekreacyjnym oraz budowie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (podjęcie uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r.)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu o [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Starostę Bydgoskiego (znak sprawy WB.6740.1992.2014) w sprawie wydania pozwolenia na budowę średniowiecznej wioski wraz z zespołem rekreacyjnym oraz budowę instalacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa" położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 9 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Romanowo" w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 9 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 09.09.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Romanowo" w Koronowie (art. 17.1 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 9 września 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" w Koronowie (w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Przyrzecze I" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przyrzecze I" położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 07.03.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Samociążek" (art. 17.1 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Samociążek" (w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp " Samociążek" (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Samociążek" (w myśl art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 07.03.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Tryszczyn nad Brdą" (art. 17.1 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą" (w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp " Tryszczyn nad Brdą" (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą" (w myśl art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "PWKIX", PWKX", PWKXI", PWKXII" (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 18 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo IX", "Park Wiatrowy Koronowo X", "Park Wiatrowy Koronowo XI", "Park [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 18.11.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "PWKIX", "PWKX", "PWKXI", "PWKXII" (art. 17.1 upzp)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 18 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo IX", "Park Wiatrowy Koronowo X", "Park Wiatrowy Koronowo XI", "Park [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.09.2013 r. o przyjęciu Uchwały XL/376/13 w sprawie mpzp Tuszyny-Makrum

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 30.09.213 r. o przyjęciu Uchwały Nr XL/376/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny-Makrum" dla terenów położonych w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp STREFA-TUSZYNY

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z 22.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STREFA-TUSZYNY [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp ZACISZE

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z 22.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZACISZE [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z 22.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SPORTOWA-KOTOMIERSKA-PRZEMYSŁOWA [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp LIPKUSZ 3

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 22.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego LIPKUSZ 3 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp LIPKUSZ 2

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z 22.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LIPKUSZ 2 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp LIPKUSZ 1

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z 22.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "LIPKUSZ 1" dla terenu położonego w Koronowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp "Tuszyny-Makrum"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 4 lipca 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny-Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gmina Koronowo - strat.oc

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gmina Koronowo (w myśl art. 39.1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gmina Koronowo

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek” położonego w Samociążku, gmina Koronowo (w myśl art.17.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Kanale” położonego w Koronowie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 4 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Kanale” położonego w Koronowie (w myśl art. 39.1 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przyrzecze I"

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przyrzecze I" położonego w Koronowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy Kanale" położonego w Koronowie

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy Kanale" położonego w Koronowie [...]

Ogłoszenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp "Tuszyny-Makrum", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Koronowa z dnia 15 stycznia 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny-Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie, wraz z prognozą [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina KoronowoTreść obwieszczenia [...]

ogłoszenia

obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny - Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie ogłoszenie Burmistrza Koronowa o [...]

metryczka