2007

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010

2007

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0152-4/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Ne SG/0152-4/07 z dnia 11.12.21007 r. w sprawie: rozpoczęcia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wojskowych i obronnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0152-3/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-3/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie : rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0152/2/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152/2/07 z dnia 06 grudnia 2007 r. w sprawie : funduszu premiowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz zmiany Regulaminu Pracy Urzędy Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr SG/0152-1/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr SG/0152-1/07 z dnia 06.12.2007 r. w sprawie wyznaczenia wolnego dnia w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-24/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-24/07 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie : rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-23/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-23/07 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie : rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Kadr w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-22/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-22/07 z dnia 23.10.2007 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-21/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-21/07 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wydłużenia urzędowania w Biurze Dowodów osobistych, w Punkcie Poboru Opłaty Skarbowej, w USC oraz Stanowisku ds. Ewidencji Ludności [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-19/07

zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-19/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracownika Urzędu Miejskiego [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-20/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-20/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-18/07

ZARZĄDZENIE Burmistrza Koronowa Nr KO/0152- 18/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0152/82/03 z dnia 29 września 2003 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-17/2007

Zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0151-16/2007

Zarządzenie Burmistrza w sprawie: zmiany przyjmowania klientów w Biurze Dowodów Osobistych [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-15/2007

Zarządzenie Burmistrza w sprawie: powołania komisji do opracowania kryteriów okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-14/2007

Zarządzenie Burmistrza w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-13/2007

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0152/82/03 z dnia 29 września 2003 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-12/2007

z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0152/82/03 z dnia 29 września 2003 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-11/2007

z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia wolnego dnia w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-10/07

z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-9/07

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-9/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-8/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-8/07 z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania nowego Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-7/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-7/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania nowego Regulaminu Organizacyjnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-6/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-6/07 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-5/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-5/07 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Punktu Poboru Opłaty Skarbowej. [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr KO/0152-4/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-4/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr KO/0152-12/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-4/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-4/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr KO/0152-12/06 z dnia 7 grudnia 2006 r.w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-3/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-3/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji tego systemu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-2/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-2/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego . [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-1/07

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr KO/0152-1/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia kierownika Kancelarii Tajnej. [...]

metryczka