Rozstrzygnięcia przetargów

Rozstrzygnięcia przetargów

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego (procedura otwarta) p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – dostawa opraw oświetleniowych, osprzętu i materiałów instalacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (procedura otwarta) p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – dostawa opraw oświetleniowych, osprzętu i [...]

5/ZP/2017

Ogłoszenie nr 500078230-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie: Dostawa aparatu USGOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia [...]

4 /ZP/2017

Ogłoszenie nr 500060185-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie: Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnegoOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: [...]

3/ZP/2017

Ogłoszenie nr 500030146-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie: Termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoronowieOGŁOSZENIE O UDZIELENIU [...]

ZP.261.6.2017

Ogłoszenie nr 101194 - 2017 z dnia 2017-06-27 r.Koronowo: Sukcesywny zakup gruzu ceglano - betonowegoOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy [...]

ZP.261.5.2017

Ogłoszenie nr 91067 - 2017 z dnia 2017-06-01 r. Koronowo: Sukcesywne dostawy materiałów betonowych wraz z dostawąOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego [...]

ZP.261.2.2017

Ogłoszenie nr 57285 - 2017 z dnia 2017-04-03 r. Koronowo: Dostawa paliw płynnychOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu [...]

ZP.261.1.2017

Ogłoszenie nr 36370 - 2017 z dnia 2017-03-03 r. Koronowo: Dostawę energii elektrycznejOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub [...]

ZP.261.7.2016

Ogłoszenie nr 376684 - 2016 z dnia 2016-12-30 r. Koronowo: Dostawa paliw płynnychOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia:Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie

IPP-ZP.271.10.10.2016                                      & [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNYM pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek –Mąkowarsko.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNYM pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek –Mąkowarsko. Numer ogłoszenia w BZP: 173679 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016 Czy zamówienie było przedmiotem [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie. Numer ogłoszenia w BZP: 167747 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap Numer ogłoszenia w BZP: 160423 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pn.:Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie”.     Informuję, że po [...]

ZP.261.5.2016

Sukcesywny zakup mieszanki żwirowo - wapiennejNumer ogłoszenia: 127267 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa oświetlenia ulicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa oświetlenia ulicznego. Numer ogłoszenia: 107359 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego.

IPP-ZP.271.6.5.2016                                       [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap III Numer ogłoszenia w BZP: 75723 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - etap IV Numer ogłoszenia w BZP: 75215 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

ZP.261.4.2016

Remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy KoronowoNumer ogłoszenia: 116180 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap Numer ogłoszenia w BZP: 48305 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016 Zamówienie nie było [...]

ZP.261.3.2016

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowychNumer ogłoszenia: 103478 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

ZP.261.2.2016

Sukcesywny zakup gruzu ceglano-betonowegoNumer ogłoszenia: 95340 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 29643 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016Zamówienie było przedmiotem [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.

           Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, [...]

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ROKU 2016 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO

Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ROKU 2016 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO Numer ogłoszenia: 49172 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP.261.1.2016

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 19644 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP.261.8.2015

Sukcesywne dostawy materiałów betonowychNumer ogłoszenia: 10840 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

Zp.261.5.2015

Zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne Zamawiający: Zakład [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty TA.261.4.2015

Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

ZP.261.7.2015

Dostawa paliw płynnychNumer ogłoszenia: 173749 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było [...]

ZP.261.6.2015

Odśnieżanie dróg gminnychNumer ogłoszenia: 171481 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było [...]

ZP.261.4.2015

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139CNumer ogłoszenia: 149373 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: Budowa pieszojezdni, (...) na OM Samociążek w Koronowie - III etap.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Zamówienie uzupełniające, dotyczące realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn.: Budowa studni głębinowej SW Lipinki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn.: Budowa studni głębinowej SW Lipinki Numer ogłoszenia w BZP: 258524 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ul. Nakielskiej i Kasprzaka w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ul. Nakielskiej i Kasprzaka w Koronowie. Numer ogłoszenia w BZP: 248422 - 2015; data zamieszczenia: [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ul. Nakielskiej i Kasprzaka w Koronowie”.

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907, wybrano  ofertę [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe Numer ogłoszenia w BZP: 135795 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015 Zamówienie [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz Numer ogłoszenia w BZP: 134373 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadania pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek

Koronowo: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek Numer ogłoszenia: 235382 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn.: Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (...) dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym Tryszczyn, działki nr: 678, 118/1, (...).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, dł.1,70 km w obrębie geodezyjnym [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie Numer ogłoszenia w BZP: 128725 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa studni głębinowej SW Lipinki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Budowa studni głębinowej SW Lipinki Numer ogłoszenia w BZP: 127543 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, (...) Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap   Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: [...]

ZP.261.3.2015

Sukcesywne dostawy wodomierzy i akcesoriów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 89797 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGŁYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia w BZP: 87897 - 2015; data zamieszczenia: [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap. Numer ogłoszenia w BZP: 85263 - 2015; data zamieszczenia: [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO p.n.: Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO p.n.: Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie. Numer ogłoszenia: 117294 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

ZP.261.2.2015

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowychNumer ogłoszenia: 64649 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno. Numer ogłoszenia w BZP: 77380 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Zamówienie dodatkowe, zamówienie uzupełniające oraz roboty zamienne, dotyczące zadania pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Zamówienie dodatkowe, zamówienie uzupełniające oraz roboty zamienne, dotyczące zadania pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy. Numer ogłoszenia w [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (...) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Świadczenie usług pocztowych (...) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

IPR-ZP.271.1.5.2015                                              [...]

ZP.261.1.15

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 15265 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

1/ZP/2014

Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoronowieNumer ogłoszenia: 420798 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

WF.261.12.2014

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczneNumer ogłoszenia: 1389 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku.Numer ogłoszenia: 259511 - 2014; data zamieszczenia: [...]

WF.261.10.2014

Sukcesywne dostawy materiałów betonowychNumer ogłoszenia: 262555 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie Numer ogłoszenia w BZP: 236699 - 2014; data [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy. Numer ogłoszenia: 373060 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 r. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty             Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z [...]

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

Koronowo 2014-11-04     Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia   Gmina Koronowo informuje, iż zamierza udzielić następujących zamówień: - w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Strefa przemysłowa - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Strefa przemysłowa - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap Numer ogłoszenia w BZP: 360002 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku Numer ogłoszenia w BZP: 223897 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 Czy zamówienie [...]

WF.261.8.2014

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanychNumer ogłoszenia: 220391 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę kamienia kolejowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę kamienia kolejowego Numer ogłoszenia w BZP: 199019 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer [...]

WF.261.7. 2014

Sukcesywne dostawy materiałów wod-kanNumer ogłoszenia: 199013 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa kamienia kolejowego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę drogi Salno - Gogolin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na  przebudowę drogi Salno - Gogolin Numer ogłoszenia w BZP: 193949 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi Salno - Gogolin

  IPR-ZP.271.13.2014                                                Koronowo, 2014-09-03 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert [...]

WF.261.6.2014

Rozbudowa i połączenie istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach : Witoldowo -Gogolinek -Wtelno z PCV fi110 - 1600mNumer ogłoszenia: 174127 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo Numer ogłoszenia: 171353 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - II etap Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zadanie 1 - Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - II etap Zadanie 2 - Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo.

IPR-ZP.271.10.6.2014                                      &n [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Stabilizację osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Stabilizację osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie Numer ogłoszenia w BZP: 154669 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014 Zamówienie było [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn.  Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie Numer ogłoszenia: 148811 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na realizację zadania pn. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie Numer ogłoszenia w BZP: 148693 - 2014; data zamieszczenia: [...]

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie Numer ogłoszenia w BZP: 224552 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w [...]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. KASPRZAKA I PODGÓRNEJ W KORONOWIE.

IPR-ZP.271.6.2014                                        [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie Wrota Sukcesu

Koronowo: Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie Wrota Sukcesu Numer ogłoszenia: 174810 - [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo Numer ogłoszenia w BZP: 109719 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny (...).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.  Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo Numer ogłoszenia: 146536 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP, numer [...]

WF.261.5.2014

DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKANumer ogłoszenia: 93357 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

WF.261.4.2014

USŁUGI W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEMNumer ogłoszenia: 91755 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego

MGZE.271.2.2014.VIII/9.1.2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z poźn. zm.) ogłasza się wyniki [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w projekcie Wrota Sukcesu

Koronowo: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w projekcie Wrota Sukcesu Numer ogłoszenia: 131480 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kamienia kolejowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę kamienia kolejowego. Numer ogłoszenia w BZP: 74101 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

IPR-ZP.271.2.12.2014                                      &n [...]

WF.261.3.2014

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych oraz masy na zimno pakowanej w workach.Numer ogłoszenia: 66757 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

WF.261.2.2014

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowychNumer ogłoszenia: 58699 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na świadczenie usług pocztowych (...) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek nie dostarczonych dla potrzeb Urzędu [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych (...) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie.

  IPR-ZP.271.1.2014                                                  [...]

WF.261.1.2014

Sukcesywny zakup gruzu ceglano-betonowego, piasku oraz kamienia kolejowego.Numer ogłoszenia: 23277 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

ZP/341/20/13

Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrówNumer ogłoszenia: 15285 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

ZP/341/18/13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERTORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADziałając zgodnie z treścią art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. [...]

ZP/341/18/13 - 1

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowychNumer ogłoszenia: 5063 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na kompleksowe ubezpieczenie pojazdów Urzędu Miejskiego w Koronowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

ZP/341/22/13

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczneNumer ogłoszenia: 280663 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP/341/21/13

Zakup używanej koparko-ładowarkiNumer ogłoszenia: 279479 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

TA.261.1.2013

Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.Numer ogłoszenia: 529914 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

2/ZP/2013

Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoronowieNumer ogłoszenia: 529044 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP/341/19/13

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 276589 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP/341/16/13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(Dyrektywa 2004/18/WE)Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejKrajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. POMIANOWSKIEGO 1 W KORONOWIE Numer ogłoszenia w Biuletynie [...]

1/ZP/2013

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoronowieNumer ogłoszenia: 500666 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

ZP/341/17/13

Odśnieżanie dróg gminnychNumer ogłoszenia: 258807 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016

Mąkowarsko: Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą dwóch zbiorników dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w latach 2013-2016. Numer ogłoszenia: 483792 - 2013; data zamieszczenia: [...]

ZP/341/15/13

Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu samochodu używanego, śmieciarki do wywozu odpadów stałychNumer ogłoszenia: 223477 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP/341/13/13

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadówNumer ogłoszenia: 220571 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

ZP/341/12/13

Sukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazówNumer ogłoszenia: 215463 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO

Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWO Numer ogłoszenia: 420516 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych Gogolin - Salno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Zadanie 1 - Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie. Zadanie 2 - Przebudowę odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Zadanie 1 - Przebudowę nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie. Zadanie 2 - Przebudowę odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie Numer [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach Numer ogłoszenia w BZP: 396672 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół Gminy Koronowo"

Koronowo, dnia 27.09.2013r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertySukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół Gminy KoronowoNiniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach.

IPR-ZP.271.20.4.2013                                      &n [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę (modernizację) drogi gminnej Salno-Gogolin

  IPR-ZP.271.18.2013                                    [...]

ZP/341/09/13

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.Numer ogłoszenia: 190513 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu Numer ogłoszenia: 180865 - 2013; data zamieszczenia: [...]

ZP/341/08/13

Rekonstrukcja otworu wiertniczego nr 2 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia w Witoldowie dz. 68/1, gmina Koronowo, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskieNumer ogłoszenia: 178983 - 2013; data zamieszczenia: [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej ...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie Numer ogłoszenia w BZP: 176731 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia w BZP: 294396 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013 - Dostawy Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dijazdu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na  rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu Numer ogłoszenia w BZP: 292048 - 2013; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę pokrycia dachowego Ratusza w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wymianę pokrycia dachowego budynku Ratusza w Koronowie Numer ogłoszenia w BZP: 267990 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na powierzchniowe utwardzenie dróg.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   na powierzchniowe utwardzenie dróg. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 259758 - 2013;  data zamieszczenia: 04.07.2013 Zamówienie było przedmiotem [...]

ZP/341/06/13

Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelazawegoNumer ogłoszenia: 130835 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniana publicznego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Ratusza w Koronowie

IPR-ZP.271.6.2.2013                                      &nb [...]

Informacja dotycząca omyłki w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo ...

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków  Gminy  Koronowo wraz z [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OA.250.1.2013

Kompleksowe zorganizowanie i przygotowanie w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Nadzieja na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w zakresie: 1. Kursów zawodowych, 2. Warsztatów terapeutycznych, 3. [...]

ZP/341/05/13

Sukcesywne dostawy wodomierzyNumer ogłoszenia: 105959 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było [...]

ZP/341/03/13

Sukcesywne dostawy materiałów wod-kanNumer ogłoszenia: 103987 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

Koronowo: Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim [...]

ZP/341/04/13

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanychNumer ogłoszenia: 95501 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty "Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo"

     Koronowo, dnia 24.05.2013r.MGZE.271.9.2013.VIII  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacja procesu [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 201734 - 2013; data [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr IPR-ZP.271.1.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 135100 - 2013; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie IPR-ZP.271.2.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Numer ogłoszenia w BZP: 50241 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie nrIPR-ZP.271.1.2013

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie IPR-ZP.271.2.2013

IPR-ZP.271.2.4.2012                                      &nb [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT VAT Gminy Koronowo.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT Gminy Koronowo Numer [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego. Nr postępowania IPR.271.12.2012.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniana usługi udzielania kredytNr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE 2012/S 249-411953 Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Koronowo pl. [...]

ZP/341/10/12

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 1895 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OA.251.30.2012

Koronowo: Zamówienie na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w zakresie: 1. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki od poniedziałku do piątku z [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OA.251.31.2012

Koronowo: Zamówienia na świadczenie usług: 1. opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, [...]

ZP/341/11/12

Ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 272545 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

ZP/341/09/12

PRZYJĘCIE DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNENumer ogłoszenia: 269021 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie [...]

ZP/341/08/12

DOSTAWA - ZAKUP UŻYWANEGO CIĄGNIKANumer ogłoszenia: 244659 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Koronowo: Dostawa pomocy dydaktycznych (IV) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w [...]

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Numer ogłoszenia w BZP: 458236 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

ZP/341/07/12

Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowychNumer ogłoszenia: 234825 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 150C.

Koronowo: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do szkół Gminy Koronowo w sezonie grzewczym 2012/2013 o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2001 dla L1 w temperaturze referencyjnej 150C. Numer ogłoszenia: 407528 [...]

ZP/341/06/12

DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKINumer ogłoszenia: 219207 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi Wtelno-Bytkowice-Salno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę drogi Wtelno - Bytkowice - Salno. Numer ogłoszenia w BZP: 376960 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę ujęcia wody w m. Wtelno oraz rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w m. Tryszczyn - etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH ROZBUDOWIE UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WTELNO ORAZ ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRYSZCZYN - ETAP I Numer [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci komputerowej, okablowaniua strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na budowę sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 354004 - 2012; [...]

1/ZP2012

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoronowieNumer ogłoszenia: 353896 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie Nr IPR-ZP.271.9.2012

IPR-ZP.271.9.23.2012                                                             [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr postępowania IPR-ZP.271.11.2012

IPR-ZP.271.11.10.2012                                     [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie IPR-ZP.271.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych. Numer ogłoszenia w BZP: 185337 - 2012; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawę pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim

Koronowo: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim realizowanego w [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr postępowania IPR-ZP.271.10.2012

  IPR-ZP.271.10.3.2012                                [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MGZE.271.7.2012.VIII

Koronowo, dnia 03.08.2012r. r. MGZE.271.7.2012.VIII    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacja procesu [...]

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na termomodernizację i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w MąkowarskuNumer ogłoszenia: 269410 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie ..."

Koronowo: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVIII/526/10, Nr LIV/588/10, Nr XVI/135/11, Nr LI/561/10, Nr LIV/591/10, Nr XVI/137/11, Nr [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IPR-ZP.271.8.2012

IPR-ZP.271.8.2012                                        [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- IPR-ZP.271.2.2012

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na renowację budynku Synagogi w Koronowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Renowacja budynku Synagogi w Koronowie Numer ogłoszenia BZP : 147563 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowację budynku Synagogi w Koronowie.

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic i dróg, świadczoną przez Operatora Systemu Dystrybucji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulici dróg, świadczoną przez Operatora Systemu Dystrybucji Numer ogłoszenia w BZP: 142953 - 2012; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP.271.5.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno gm. Koronowo Numer ogłoszenia w BZP: 137731 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012 Zamówienie było przedmiotem [...]

ZP/341/04/12

Usługi w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiemNumer ogłoszenia: 136393 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

IPR-ZP.271.5.2012

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie           pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, postępowanie IPR-ZP.271.6.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Demontaż, transport, utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Koronowo. Numer ogłoszenia w BZP: 126357 - 2012; data zamieszczenia: [...]

271.6.2012

  IPR-ZP.271.6.2012                                      [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

IPR-ZP.271.5.2012                                        [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

  IPR-ZP.271.5.2012                                   [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MGOSiR/TA.341-1/12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi oraz podpisaniu umowy MGOSiR/TA.341-1/12 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, informuje, iż w dniu 30.04.2012 r. została podpisana umowa "Na świadczenie usługi ochrony fizycznej [...]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2012 Numer ogłoszenia w BZP: 96307 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w [...]

ZP/341/03/12

Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 2, Bukowej 4, Bukowej 8 w KoronowieNumer ogłoszenia: 93031 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie IPR-ZP271.4.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - MGOSIR.TA/341-1/12

341-1/12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )zawiadamiamy, że w postepowaniu o udzielenie [...]

ZP/341/02/12

Sukcesywne dostawy materiałów wod-kanNumer ogłoszenia: 61967 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP.271.1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 69028 - [...]

ZP/341/09/11

Odśnieżanie dróg gminnychNumer ogłoszenia: 2665 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było [...]

IPR-ZP.271.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Zadanie 1. Wykonanie zamówienia dodatkowego, zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie. Zadanie2. Wykonanie zamówienia [...]

3/ZP/2011

Koronowo: Leasing operacyjny samochodu specjalnego, sanitarnego typu C z noszami wg PN-EN 1789 i PN-EN 1865 (lub normy równoważnej) z opcją wykupu.Numer ogłoszenia: 264281 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU [...]

ZP/341/06/11

Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Przyrzecze 17 i 20 oraz stacji ujęcia wody w Mąkowarsku i RybkowieNumer ogłoszenia: 260991 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie [...]

MGZE.271.14.2011.VIII

  Koronowo: SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE  GRZEWCZYM 2011/2012 DO SZKÓŁ GMINY KORONOWONumer ogłoszenia: 337614 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

IPR-ZP.271.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczących realizacji zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z [...]

ZP/341/07/11

Dostawa i wdrożenie oprogramowania, dla działu mieszkaniowego ZGKiM w KoronowieNumer ogłoszenia: 253521 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

ZP/341/05/111

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 249801 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

IPR-ZP.271.9.2011

ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o unieważnieniu [...]

IPR-ZP.271.7.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OM TUSZYNY II W KORONOWIE. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

2/ZP/2011

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoronowieNumer ogłoszenia: 221319 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

IPR-ZP.271.6.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Roboty budowlane Koronowo: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: ZADANIE 1 - ROZBUDOWIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELEWIE, ZADANIE 2 - REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY [...]

IPR-ZP.A.272.8.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIANumer ogłoszenia w BZP: 213835 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135473 - 2011 data 12.05.2011 [...]

ZP/341/05/11

Analiza wody pitnej, ścieków i wód popłucznych wraz z opracowaniem wyników dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 209961 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

MGZE.271.8.2011.VIII

Witoldowo: Dostawa energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków w Szkole Podstawowej w Witoldowie Numer ogłoszenia: 194032 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

MGZE.271.9.2011.VIII

Mąkowarsko: Dostawa energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków w Zespole Szkół w Mąkowarsku. Numer ogłoszenia: 191238 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

MGZE.271.7.2011.VIII

Dostawa energii cieplnej z biomasy do instalacji grzewczej wybudowanej z własnych środków w Szkole Podstawowej w Buszkowie. Numer ogłoszenia: 191074 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

ZP/341/03/11

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNumer ogłoszenia: 173183 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

IPR-ZP271.4.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka ul. Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KR.342-1/11

OGŁOSZENIEo udzieleniu zamówienia publicznegoprzetarg nieograniczony na zorganizowanie: 1. Kursów zawodowych 2. Warsztatów terapeutycznych 3. Klubu Wsparcia Społecznego w ramach Programu Aktywności Lokalnej 4. Integracyjnego festynu [...]

IPR-ZP 231-12/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie zamówienia uzupełniającego, dotyczącego realizacji zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa - I [...]

IPR-ZP.271.3.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOna wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek. Numer ogłoszenia w BZP: 135473 - 2011; data zamieszczenia: [...]

IPR-ZP.271.3.2.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi oraz podpisaniu umowy MGOSiR/TA.341-1/11Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie informuje,iż w dniu 30.04.2011 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na:"Świadczenie [...]

ZP/341/02/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneDocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pomianowskiego 13 w KoronowieNumer ogłoszenia: 128721 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

341-1/11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zawiadamiamy, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia [...]

IPR-ZP.271.2.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Koronowo oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych. Numer ogłoszenia w BZP: 52610 - 2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 Zamieszczanie [...]

IPR-ZP271.1.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonywanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2011 Numer ogłoszenia w BZP: 33200 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

IPR-ZP271.2.2011

IPR-ZP 271.2.3.2011 Koronowo 2011-02-25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Informuję, że po [...]

ZP/341/01/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Sukcesywne dostawy wodomierzyNumer ogłoszenia: 58981 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było [...]

271.1.2011

IPR-ZP 271.1.3.2011 Koronowo, 2011-02-17 Zawiadomienie o wyborze oferty [...]

4/ZP/2010

4/ZP/2010 Koronowo: Sukcesywne dostawy oleju napędowegoNumer ogłoszenia: 372499 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

ZP/341/14/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawySukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelazawegoNumer ogłoszenia: 372857 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

1/A/ZP/2010

Numer ogłoszenia: 366177 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA   Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102964 - 2010 data 13.04.2010 r. SEKCJA I: [...]

ZP/341/13/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyDostawa wraz z transportem pospółki żwirowejNumer ogłoszenia: 347169 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

IPR-ZP 341-18/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM KOTOMIERSKA w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna - I [...]

IPR-ZP 341-19/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie zamówienia dodatkowego oraz zamówienia uzupełniającego, dotyczącego realizacji I etapu zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic [...]

ZP/341/12/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawySukcesywne dostawy materiałów budowlanychNumer ogłoszenia: 329455 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

IPR-ZP 341-17/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Numer ogłoszenia w BZP : 373796 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

ZP/341/11/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawySukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrówNumer ogłoszenia: 324765 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

ZP/341/10/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawySukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowychNumer ogłoszenia: 310141 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

341-12/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na budynek mieszkalny wielorodzinny Numer ogłoszenia w BZP: 309969 - 2010; data zamieszczenia: [...]

IPR-ZP 341-14/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na budowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie Numer ogłoszenia w BZP: 305329 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zamówienie było [...]

IPR-ZP 341-15/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na sukcesywną dostawę oleju opałowego. Numer ogłoszenia BZP: 303005 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy [...]

IPR 341-12/10

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na budynek mieszkalny wielorodzinny Numer ogłoszenia w BZP : 301039 - 2010; data zamieszczenia: [...]

3/ZP/2010

3/ZP/2010 Koronowo: Dostawa fabrycznie nowego samochodu sanitarnego specjalnego wraz z noszami głównymi samojezdnymi.Numer ogłoszenia: 302549 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie [...]

IPR-ZP 231-12/10

Koronowo 2010-10-21 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA [...]

IPR-ZP 341-11/10

Koronowo 2010-10-21 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr [...]

IPR+YP 341-13-10

IPR-ZP 341-13/10 Koronowo 2010-10-14 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE [...]

INf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

IPR-ZP 341-12/10 Koronowo 2010-10-12 Zawiadomienie o wyborze [...]

IPR-ZP 341-8/10 - Informacja o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie czterech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: Nr LI/558/10; Nr XLVIII/529/10; Nr L/547/10; Nr [...]

ZP/341/09/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawySukcesywne dostawy materiałów stalowych i gazów technicznychNumer ogłoszenia: 275361 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

IPR-ZP 341-10/10

Koronowo 2010-09-21 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr [...]

IPR-ZP 341-9/10

IPR-ZP 341-9/10 Koronowo, 2010-09 -14Zawiadomienie o wyborze oferty [...]

ZP/341/08/10

GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DostawySukcesywna dostawa paliw płynnychNumer ogłoszenia: 245913 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

ZP/341/07a/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DostawyDostawa wraz z transportem pospółki żwirowejNumer ogłoszenia: 228213 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

IPR-ZP 341-8/10

Koronowo 2010-08-20 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, [...]

IPR-ZP 341-6/10

Koronowo: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w KoronowieNumer ogłoszenia: 247628 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

IPR-ZP 341-7/10

Koronowo: Kruszenie kamienia polnego i gruzu betonowego zmagazynowanego na terenie sołectw w obrębie gminy KoronowoNumer ogłoszenia: 246484 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

ZP/341/06/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DostawySukcesywne dostawy materiałów wod-kanNumer ogłoszenia: 197867 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

ZP/341/05/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Sukcesywne dostawy pomp głębinowychNumer ogłoszenia: 184185 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie [...]

ZP/2/2010

Koronowo: Dostawa szczepionekNumer ogłoszenia: 173891 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie [...]

Inf. o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP 342-5/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska 3 w Koronowie Numer [...]

zawiadomienie o podpisaniu umowy3 42-2/10

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie informuje, iż w dniu 18 czerwca 2010 r. w  wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na " Roboty budowlane - budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu [...]

Rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty MGOSIR/TA.341-2/10

„Roboty budowlane – budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt”. Na podstawie art. 92 [...]

ZP/314/03/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneDocieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 9 w KoronowieNumer ogłoszenia: 161298 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP/341/02/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneDocieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 3 w KoronowieNumer ogłoszenia: 160980 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Zawiadomienie o popisaniu umowy

ZP/341/01/10 ____________________________________________________________________________________ Miejsko-Gminny  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie informuje, iż w dniu 30.04.2010r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym [...]

ZP/341/07/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZakup używanego samochodu asenizacyjnegoNumer ogłoszenia: 94419 - 2010; data zamieszczenia: 23.04.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy [...]

1/ZP/2010

Koronowo: Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoronowieNumer ogłoszenia: 102964 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

IPR-ZP 342-5/10

Koronowo: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa. Numer ogłoszenia: 105227 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty __________________________________________________________________ Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. [...]

ZP/341/01/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneDOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

ZP/341/22/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneREMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIENumer ogłoszenia: 38273 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

IPR-ZP 341-2/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Koronowo w roku 2010 Numer ogłoszenia w BZP : 35816 - 2010; data zamieszczenia: 09.02.2010 Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień [...]

IPR-ZP 341-1/2/10

IPR-ZP 341-1/2/10 Koronowo, 2010-01-26 ZAWIADOMIENIE [...]

IPR-ZP 341-12/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku byłej szkoły we Wtelnie na wielorodzinny budynek mieszkalny. Numer ogłoszenia w BZP : 22466 - 2010; data zamieszczenia: [...]

IPR-ZP 341-17/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2010 r. Numer ogłoszenia w BZP: 440960 - 2009; data zamieszczenia: 23.12.2009 Zamieszczanie [...]

ZP/341/19/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawySUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZYZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, [...]

ZP/341/20/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZakup używanej koparko-ładowarkiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: [...]

IPR-ZP 341-22/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, [...]

ZP/341/17/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneWYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 5G W KORONOWIENumer ogłoszenia: 213127 - 2009; data zamieszczenia: 18.11.2009Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

ZP/341/18/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: [...]

WOś.VIII/341/2/09

Koronowo: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2009/2010 Numer ogłoszenia: 196095 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie [...]

IPR-ZP 341-13/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi na Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: Nr XXX/352/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Nr XXX/353/09 [...]

ZP/341/15/09

DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 9 W KORONOWIEOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było [...]

IPR-ZP 341-10/09

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych Zamawiający : Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. [...]

IPR-ZP 341-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Mąkowarsko - w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 Numer ogłoszenia w BZP: 154141 - 2009; data [...]

IPR-ZP 341-14/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - wykonanie dodatkowego oświetlenia z uwzględnieniem istniejących słupów [...]

ZP/341/14/09

Docieplenie ściany budynku mieszkalnego przy ul. Al. Wolności 7 w KoronowieOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było [...]

ZP/341/12/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: [...]

ZP/341/13/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: [...]

IPR-ZP 341-8/09.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 279640 - 2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie [...]

MGOPS 314/7/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zorganizowanie kursów [...]

ZP/341/11/09

Koronowo: Dostawa filtrów ciśnieniowych pionowych Numer ogłoszenia: 129199 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

NZ/12/09

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 07.08.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Dostawa tarcicy" została podpisana umowa [...]

NZ/14/09

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 07.08.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Świadczenie usług [...]

IPR-ZP 341-8/09

                                         &nbs [...]

IPR-ZP 341-9/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wtelno, Gościeradz, Koronowo, Okole, Stary Dwór - ZADANIE 2Numer ogłoszenia: 264828 - 2009; [...]

NZ/13/09/GŁ

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa sprzętu komputerowego”, [...]

IPR-ZP 341-11/09

IPR-ZP 341-11/09   Koronowo 2009-07-27 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych [...]

IPR_ZP 341-7/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Strefa Przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej [...]

IPR-ZP 341-5/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Wtelno Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę i przebudowę sieci [...]

IPR 341-6/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi gminnej Buszkowo-Łąsko Wielkie. Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę drogi gminnej [...]

ZP/341/07/09/DMR

Koronowo 2009-06-16 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

IPR-ZP 341-5/3/09

IPR-ZP 341-5/3/09                                         Koronowo 2009-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ [...]

ZP/341/06/09/DME

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego p.n. "Dostawa mieszaczy wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych" Numer ogłoszenia w BZP: 118222 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009 ZAMAWIAJĄCY [...]

ZP/341/03/09/DME

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 15.05.2009 w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Zadanie nr 1- Przegląd serwisowy, naprawa z regeneracją i wymiana [...]

NZ/08/09/DM

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 14.05.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizacje zadania pn.: "Wymiana przewodów WLZ, wymiana tablic piętrowych, [...]

IPR-ZP 341-2/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem Numer ogłoszenia w BZP: [...]

NZ/6/09/DM

 ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 20.04.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Usługi wykonywania nowych instalacji [...]

NZ/5/09/DME/DMR

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 09.04.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Dostawa materiałów elektrycznych i [...]

IPR- ZP 341-1/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę ulicy Al. Wolności w Koronowie Numer ogłoszenia w BZP: 103912 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. [...]

NZ/4/09/DME

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 27.03.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Regeneracja i legalizacja zużytych wodomierzy" [...]

NZ/03/09/NB

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 02.03.2009r. w wyniku wyboru ofert w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Sukcesywne dostawy artykułów BHP" zostały [...]

NZ/2/09/NP

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 06.03.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Sukcesywne dostawy materiałów biurowych" [...]

IPR-ZP 341-3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Koronowo w 2009 r. Numer ogłoszenia w BZP : 45067 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009 NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, [...]

ZP/341/02/09

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 23.02.2009 w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na „TRANSPORT ODPADÓW STAŁYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ KONTENERÓW" została [...]

ZP/341/01/09

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 16.02.2009 w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na „SUKCESYWNE DOSTAWY KOAGULANTU - SIARCZANU ŻELAZOWEGO ORAZ [...]

IPR-ZP 341-3/2009

IPR-ZP 341-3/2/09 Koronowo, 2009-02-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą [...]

IPR-ZP 341-4/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na opracowanie, wydanie oraz dostawę albumu pn. Koronowo i okolice. Numer ogłoszenia w BZP : 36953 - 2009; data zamieszczenia: 12.02.2009 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY [...]

NZ/NP-1/09

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 02.02.2009r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. „Usługa na stały serwis eksploatacyjny systemu i [...]

ZP/341/12/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 27.01.2009 w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na „SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW WOD-KAN" została podpisana [...]

ZP/341/11/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 20.01.2009 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na „SUKCESYWNE DOSTAWY OPON  DO POJAZDÓW [...]

IPR-ZP 341-7

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2009 r. Numer ogłoszenia w BZP : 13833 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w [...]

IPR-ZP 341-23/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie. Numer ogłoszenia w [...]

IPR-ZP 341-24/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Za Pilawą w Koronowie. Numer ogłoszenia w BZP: 315337 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 Zamówienie było [...]

IPR-ZP 341-20/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Budowę budynku remizy OSP we WtelnieNumer ogłoszenia: 309085 - 2008; data zamieszczenia: 12.11.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

IPR-ZP 341-25/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie. Numer ogłoszenia BZP : 241642 - 2008; data zamieszczenia: [...]

IPR-ZP 341-26/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie Numer ogłoszenia w [...]

ZP/341/09/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 31.10.2008 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na „SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH  DO POJAZDÓW [...]

ipr-ZP 341-22/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek Numer ogłoszenia: 278295 - 2008; data zamieszczenia: 22.10.2008 Ogłoszenie dotyczy: [...]

NZ/12/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 13.10.2008 r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. „SUKCESYWNE DOSTAWY GRYSU BAZALTOWEGO, [...]

IPR-ZP 341-21/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca. Numer ogłoszenia w BZP Nr 256435 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

NZ/14/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 03.10.2008 r. w wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. „Docieplenie szczytów budynku [...]

ZP/341/06/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 04.09.2008 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „DOSTAWA PALIW [...]

ZP/341/08/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 04.09.2008 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa kanału zrzutowego ścieków [...]

IPR-ZP 341-11/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę równiarki drogowej w systemie leasingu operacyjnego Numer ogłoszenia w BZP: 211114 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

ZP/341/07/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 01.09.2008 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Wykonanie docieplenia ściany [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP 341-19/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 201378 - 2008; data zamieszczenia: 27.08.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

NZ/11/08

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuję, iż w dniu 14.08.2008 r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na „SUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ KLASY B" została podpisana umowa z firmą: TECHEM TECHNIKI [...]

--IPR-ZP 341-18/08--

Ogłoszenie o podpisaniu umowy Burmistrz Koronowa informuje, że w dniu 31.07.2008 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji dla Hali [...]

--IPR-ZP 341-17/08--

Ogłoszenie o podpisaniu umowy Burmistrz Koronowa informuje, że w dniu 31.07.2008 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń niskoprądowych [...]

IPR-ZP 341-18/08

IPR-ZP 341-18/1/08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień [...]

IPR-ZP 341-17/08.

IPR-ZP 341-17/1/08 Koronowo 2008-07-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Na podstawie [...]

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na "Świadczenie usług prowadzenia parkingu"

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuję, iż w dniu 25.07.2008 r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na „ŚWIADCZENIE USŁUG PROWADZENIA PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PRZY [...]

ZP/341/05/08

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, iż w dniu 30.07.2008 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Wykonanie docieplenia ściany [...]

IPR-ZP 341-16/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nazaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych. Numer ogłoszenia w BZP: 170996 - 2008; data zamieszczenia: 24.07.2008Czy zamówienie było przedmiotem [...]

IPR-ZP 341-5/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Burmistrz Koronowoa informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci [...]

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na: "Ochronę mienia"

ZP 341/4/08 Koronowo 2008-07-02 Zawiadomienie o podpisaniu umowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania [...]

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na wykonanie remontu dachu przy ul. Dworcowej 13 w Koronowie

ZP/341/3/08 Koronowo 2008-07-02 Zawiadomienie o podpisaniu umowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie informuje, że w dniu 26 czerwca 2008 r. w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania [...]

----

IPR-ZP 341-12/08 Koronowo 2008-06-27 Zawiadomienie o podpisaniu umowy [...]

()

Koronowo 2008-05-09 INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Niniejszym informuję, iż w dniu 6 maja 2008 r. Gmina Koronowo w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie [...]

.....

Informacja o podpisaniu umowyGmina Koronowo informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Gościeradz [...]

IPR-ZP 341-14/08

Ogłoszenie o podpisaniu umowy Burmistrz Koronowa informuje, że w dniu 11.08.2008 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi od ul. Dworcowej do ul. Witosa w Koronowie wraz z [...]

#

Koronowo 2008-04-22 INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Niniejszym informuję, iż w dniu 22 kwietnia 2008 r. Gmina Koronowo w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o [...]

)

Koronowo 2008-04-21 INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Niniejszym informuję, iż w dniu 21 kwietnia 2008 r. Gmina Koronowo w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na [...]

8

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaGmina Koronowo informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę ulic i chodników na OM 1000-lecia, ul. [...]

..

IPR-ZP 341-8/08 Koronowo dnia 2008-04-11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY [...]

^

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie [...]

Informacja o podpisaniu umowy - 2008-03-20

IPR-ZP 341-4/08 Koronowo 2008-03-20 ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Niniejszym [...]

Informacja o zawarciu umów

Koronowo: wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2008 r.Numer ogłoszenia: 33108 - 2008; data zamieszczenia: 18.02.2008OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie [...]

!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401. informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie [...]

Zaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na [...]

`

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gmina Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa1 informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji [...]

.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA naŚwiadczenie usługi kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2008 Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskieinformuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania [...]

-

Informacja o podpisaniu umowyGmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę budynku remizy OSP w Koronowie" w dniu 2 listopada 2007 r. podpisano umowę na realizację powyższego zadania z [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Koronowo: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie.Numer ogłoszenia: 162412 - 2007; data zamieszczenia: 10.09.2007OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty [...]

0

                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ [...]

Informacja o podpisaniu umowyna wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Witosa

OGŁOSZENIE Gmina Koronowo informuje, że w dniu 30.07.2007 r. podpisano umowę z firmą WIMAR Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odci [...]

4

Koronowo dnia 2007-07-12 Postępowanie nr: 02/ZP/2007 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowieul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowozwany dalej Zamawiającym OGŁASZA  WYNIK PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA  [...]

03

Zawiadomienie o podpisaniu umowy.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Modernizację pracowni rentgenowskiej " podpisano umowę z Wykonawcą - [...]

Ogł.

Ogłoszenie o zawarciu umowy Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat w dniu 28.05.2007 r. zawarto umowę z  [...]

informacja o podpisaniu umów

Gmina Koronowo indormuje że, w wyniku postępowania przetargowego w trybie "z wolnej ręki" na kompleksową obsługę prawną Gminy Koronowo w 2007 r. podpisała umowy z : 1. Kancelarią Radcy Prawnego Tomasz Sobiecki ul. Modrzewiowa 2/40a, 85-631 [...]

ogłoszenie_umowa

Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na realizację budowy hali [...]

Ogłoszenie-umowa

Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo - przedmiarowej budowy oświetlenia ulicznego dla: Zadanie I [...]

P

Ogłoszenie o zawarciu umowy Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy sieci [...]

Og

Ogłoszenie o podpisaniu umów Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rostrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2007 r. [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

IPR-ZP 341-5/07                 [...]

Zawiadomienie

IPR-ZP [...]

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Koronowo, dnia 15-03-2007  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH  OFERTYoraz O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE              Niniejszym informuję, [...]

Ogłosz.

Ogłoszenie o podpisaniu umów Gmina Koronowo uprzejmie informuje, że w wyniku roztrzygnięcia przetargu w trybie zapytania o cenę na bieżącą obsługę geodezyjną w 2007 r. podpisano umowy z następującymi Wykonawcami : Zadanie I - [...]

Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zawarciu umowy                      Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                [...]

w

Koronowo, 2008-01-15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie [...]

3

Informacja o zawarciu umowy Gmina Koronowo informuje, iż w dniu 15.01.2007 r. zawarła umowę z firmą WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji [...]

2

Informacja o zawarciu umowy Gmina Koronowo informuje, iż w dniu 15.01.2007 r. zawarła umowę z firmą WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji [...]

Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem podpisano umowę z Wykonawcą - [...]

Zawiadomienie o zawarciu umowy

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO Gmina Koronowo informuje, że w dniu 22.12.2006 r. zawarto umowę  z Biurem Usług Informatycznych BIUINF z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 26/4 na [...]

Informacja o zawarciu umowy

Koronowo, dn.25.09.2006 r.   MBP/3.4/01/2006   OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY   Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nowości wydawniczych, wydanych w 2006 roku   1)Zamawiający Miejska [...]

ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowej i Wodnej

Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieoganiczonego w dniu 21.09.2006 r.podpisano umowę z firmą WIMAR sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowej i Wodnej w Koronowie. Wartość umowy wynosi [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 14.09.2006r. podpisano   z firmą WIMAR Sp.z o.o. umowę na budowę kanalizacji sanitarnej odwadniającej [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy- opracowanie kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej gminy Koronowo

Ogłoszenie  o  zawarciu umowy Gmina Koronowo, informuje o zawarciu umowy  z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na opracowanie kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej gminy Koronowo: Zadanie I - wykonanie [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy - przebudowa budynku socjalnego na stadionie VICTORII w Koronowie

Ogłoszenie  o  zawarciu umowy Gmina Koronowo, informuje o zawarciu umowy  z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na przebudowę budynku socjalnego na stadionie VICTORII w Koronowie. Umowę podpisano z Firmą [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim gm. Koronowo

Ogłoszenie  o  zawarciu umowy Gmina Koronowo, informuje o zawarciu umowy  z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim gm. Koronowo. Umowę podpisano z Firmą [...]

Informacja o podpisaniu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy Gmina Koronowo informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16.08.2006r. podpisano   z Pracownią Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. B. [...]

Rozstrzygnięcie przetargu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                 Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą  w Koronowie przy Placu [...]

metryczka