Burmistrz Koronowa zaprasza do rokowań na wydzierżawienie gruntu pn. „Pole Biwakowe” na okres 5 lat.

Burmistrz Koronowa zaprasza do rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na wydzierżawienie gruntu pn. „Pole Biwakowe”  na okres 5 lat.

Przedmiotem rokowań jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koronowo położonej w Koronowie, działka o nr 1250/5 o pow. 1.7547 ha dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą BY1B/00104818/3.


metryczka


Wytworzył: Lidia Wilczewska (9 lipca 2015)
Opublikował: Jerzy Michalski (10 lipca 2015, 08:12:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 896