OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie


 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie
 
Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni  30 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności, znajdujący się na parterze budynku hali sportowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodnokanalizacyjną. Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna posiada odrębne liczniki.
Okres najmu od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.
Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 5,00 zł./m² brutto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2011 z dnia 14 stycznia 2011r.
Pisemne oferty z podaną ceną oraz koncepcją prowadzenia działalności należy składać do dnia 28 stycznia 2015 r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „przetarg” w sekretariacie MGOSiR w Koronowie ul. Wąskotorowa 4, pok. nr 4.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Wszelkie inne sprawy regulować będzie podpisana umowa między najmującym a wynajmującym.
Bliższych informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4 lub telefonicznie pod nr 785-903-203.
Otwarcie ofert nastąpi dnia  28 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie MGOSiR.
 

                                                                                     Zatwierdził:
                                                                                  Maciej Makowski
                                                                                  Dyrektor MGOSiR
 
 
 
 
 
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (15 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Tomasik (15 stycznia 2015, 13:59:07)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208