Zawiadomienie

                                               Miejsko-Gminny Ośrodek  Sportu i Rekreacji

                                                                         w Koronowie

                                     NIP:554-281-87-74      REGON:340523364

                                                      tel. 785-903-203

 

                                                   Zawiadamia

o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego z dnia 28 października 2011 r. na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąskotorowa 4 w Koronowie

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań, na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ) na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 28 październik 2011 r. uprzejmie informuje, że przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 wygrała Pani Dorota Proch zamieszkała w Sitowcu, oferując stawkę czynszu w kwocie 5,00 zł netto.

 

Zawiadomienie zamieszcza się w Biuletynie

Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń

Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

oraz w Urzędzie Miejskim w Koronowie na okres 7 dni

tj. od dnia 28 październik 2011 r. do 4 listopada 2011 r.

 

                                                                 Zatwierdził

                                                                                Dyrektor MGOSiR

                                                                                mgr Maciej Makowski

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Wasila (2 listopada 2011)
Opublikował: Ewa Wasila (2 listopada 2011, 08:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2270