Zawiadomienie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Koronowo odbytego w dniu 4.09.2009 r.

Burmistrz Koronowa działając na podstawie art.12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 ( D.U. z 2004 r. Nr 207,poz.2108 z póżn.zm.) w sprawie określania sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań, na zbycie nieruchomości na podstawie protokółu Komisji Przetargowej z dnia 4 września 2009 r. podaje do publicznej wiadomości, że przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo rozstrzygnięto następująco :

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 września 2009)
Opublikował: Jerzy Michalski (7 września 2009, 14:12:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3146