Informacja Burmistrza Koronowa o wykazie nieruchomości przeznaczonych w najem.

BURMISTRZ  KORONOWA

Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl umieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem. Wykaz zostaje umieszczony na okres 21 dni od dnia 28.04.2022 roku do dnia 18.05.2022 roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (28 kwietnia 2022)
Opublikował: Emilia Suska (28 kwietnia 2022, 07:53:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577