Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu pożarniczego marki JELCZ 010R o nr rejestracyjnym CBY NS23 stanowiącego własność Gminy Koronowo

1.    Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86 – 010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl

2.    Przedmiot przetargu:

Samochód pożarniczy marki JELCZ 010R o następujących danych technicznych:

Marka, typ, model pojazdu: JELCZ 010R
Nr rejestracyjny:  CBY NS23
Rok produkcji: 1997
Data pierwszej rejestracji: 21.08.1997
Dopuszczalna masa całkowita: 16550 KG
Numer identyfikacyjny VIN: SUJP422CCV0000195
Pojemność / moc silnika: 11100,00cm3 / 179,00 kW
Liczba miejsc: 6
Cena minimalna brutto: 14.000,00 zł.


3.    Tryb przetargu i warunki przystąpienia:
1)    przetarg pisemny nieograniczony;
2)    warunki przystąpienia do przetargu
a)    zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza tj.14.000,00 zł. brutto (cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%);
b)    złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty na zakup samochodu pożarniczego marki JELCZ 010R zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  do regulaminu przetargu.
4.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)    oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Koronowie w Kancelarii – Biuro Podawcze, pokój nr 1, bądź przesłać na adres Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo;
2)    termin składania ofert: 30.09.2021 r. - liczy się data wpływu do Urzędu;
3)    termin otwarcia ofert: 08.10.2021 r. – sala nr 25;
4)    oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

5.    Miejsce oraz termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
1)    OSP Koronowo, ul. Ogrodowa 59, 86 – 010 Koronowo;
2)    pojazd udostępniony będzie zainteresowanym w godzinach urzędowania pracowników  Urzędu Miejskiego w Koronowie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym,  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 (wtorek w  godz. 7:30 – 17:00, piątek  w godz. 7:30 – 14:00);
3)    osoby do kontaktu: Norbert Kulczyk , tel. 609 504 256

6.    Forma złożenia oferty:
1)    Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
2)    Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:


GMINA KORONOWO
Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo

Oferta na:
Sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 010R  o nr rejestracyjnym CBY
NS23


7.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ  bez podania przyczyny.
8.    Szczegółowe informacje zawiera Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR-S.0050.139.2021 Burmistrza Koronowa z dnia 15.09.2021 r.

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski


Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu pożarniczego marki JELCZ 010R o nr rejestracyjnym CBY NS23 stanowiącego własność Gminy

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (15 września 2021)
Opublikował: Michał Szałkowski (17 września 2021, 14:04:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020