2024

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.72.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.72.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.71.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.71.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.70.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.70.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Koronowo wyborów posłów do Parlamentu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.69.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.69.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania na terenie Gminy Koronowo w wyborach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.68.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.68.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Koronowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.67.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.67.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.66.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.66.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.65.2024 z dnia 03.04.2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2024 z dnia 03.04.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2024 z dnia 03.04.2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2024 z dnia 03.04.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zorganizowanie obozu profilaktycznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.62.2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.62.2024 z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2024 z dnia 27 marca 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.59.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.59.2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2023. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.58.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.58.2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2023 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2024 z dnia 25.03.2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedli  w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2024 z dnia 25 marca 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2024 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie powołania na terenie gminy Koronowo rzeczoznawców wyznaczonych do oszacowywania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.56.2024 z dnia 19 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.56.2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.55.2024 z dnia 19 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.55.2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2024  z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2024  z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2024 z dnia 14.03.2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2024 z dnia 14.03.2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Sołectwa Lucim [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2024 z dnia 12 marca 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2024 z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie określenia zasad sporządzania wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym została umorzona należność wobec jednostki samorządu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2024 z dnia 12 marca 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2024 z dnia 12 marca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2024 z dnia 11 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2024 z dnia 8 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2024 z dnia 8 marca 2024 r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny opowiadania literackiego pn. "Zero waste, czyli o tym, jak rozum wygrał z wygodą" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2024 z dnia 8 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2024 z dnia 8 marca 2024 r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia ocen testów wiedzy i wyłonienia laureatów konkursu pn. "Myślę, więc segreguję" III edycja [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2024 z dnia 8 marca 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2024 z dnia 8 marca 2024 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.47.2024 z dnia 08 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.47.2024 z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.43.2024 z dnia 6 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.43.2024 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2024 z dnia 01 marca 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2024 z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowane dokumentacji projektowo-kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa parkingu przy ulicy Al. Wolności w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2024 z dnia 28 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie:_ działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2024 z dnia 28 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ifert organizacji pozarządowych na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie:-ochrony i promocji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania labolatoryjne w ramach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia zespołu informatycznego na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2024 z dnia 16.02.2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2024 z dnia 16.02.2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Sołectw Łąsko Małe i Łąsko Wielkie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2024 z dnia 16 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.237.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2024 z dnia 12 luty 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2024 z dnia 12 luty 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym - [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2024 z dnia 9 lutego 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2024 z dnia 9 lutego 2024 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2024 z dnia 08 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2024 z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie i pielęgnacja zieleni  na terenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2024 z dnia 08 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2024 z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności organizacjom pozarządowym oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2024 z dnia 07 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie powołania "Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2024 z dnia 5 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2024 z dnia 5 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2024 z dnia 2 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2024 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie planu kontroli na rok 2024 w zakresie realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przez właścicieli [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.20.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.20.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sporządzenia Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania na terenie Gminy Koronowo w wyborach do rad [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Koronowo wyborów do rad gmin, rad powiatów, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.19.2024 z dnia 1 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.19.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.14.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.14.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Ko [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.16.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S. 0050.16.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Koronowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie ( z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2024 z dnia 29.01.2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2024 z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji w celu likwidacji nieaktualnych pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja Pomnika Chwały Oręża Polskiego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.00050.7.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.00050.7.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2024 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2024 z dnia 12.01.2024 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2024 z dnia 12.01.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.4.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.4.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

metryczka