2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2024 z dnia 08 lutego 2024 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2024 z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 lutego 2024)
Opublikował: Beata Kolasińska (8 lutego 2024, 15:49:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404