Sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159

tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448
zamowienia2@spzoz.koronowo.pl
 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
 
Sukcesywną dostawę  szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
(znak sprawy ZP.26.1.5.2023)

Zaproszenie do składania ofert - zapytanie ofertowe (230kB) pdf Zaproszenie
Załącznik nr 1 (26kB) word załącznik nr 1
Załącznik nr 2 (252kB) pdf załącznik nr 2
Załącznik nr 3 (22kB) word załącznik nr 3
załącznik nr 4 (17kB) word załącznik nr 4
Klauzula informacyjna (53kB) plik Klauzula


Zatwierdzam:
Dyrektor SPZOZ Koronowo
Dorota Maciejewska

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 3,5,8,10

Zawiadoomienie o wyborze (195kB) pdf Zawiadomienie


Zatwierdzam:
Dyrektor SPZOZ Koronowo
Dorota Maciejewska


metryczka


Wytworzył: Dorota Kłobuchowska (2 października 2023)
Opublikował: Dorota Kłobuchowska (2 października 2023, 12:25:39)
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Ostatnia zmiana: Dorota Kłobuchowska (13 października 2023, 11:27:09)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 3,5,8,10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 336