Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy 10 szt. krzeseł biurowych MASTER 10 TS25 PW dla Urzędu Miejskiego w Koronowie

Urząd Miejski w Koronowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pt. dostawa 10 szt. krzeseł biurowych MASTER 10 TS25 PW, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy : Mikomax Meble Sp. Z o.o.
Wybrana oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (4 października 2022)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (5 października 2022, 13:39:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163