NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/201/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 lutego 2016w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/201/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lutego 2016


w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (1 marca 2016, 08:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384