Uchwała nr XIX/179/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 14:26:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1553