Uchwała nr XIX/183/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r poz. 1515) oraz w związku z art. 90 ust. 1a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141,Nr 131,poz. 1091, Nr 122, poz.1020,Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r., Nr144, poz.1043,Nr 208, poz.1532,Nr 227, poz.1658,z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr.80, poz.542, Nr.120, poz.818,Nr.115, poz.791, Nr.181, poz.1292, Nr.180, poz.1280,z 2008r. Nr Nr.70, poz.416, Nr.145, poz.917, Nr.216, poz.1370, Nr.145, poz.917, Nr 235, poz. 1618, z 2009 Nr.56 poz.458, Nr.219,poz.1705, z2010r. Nr.44 poz.250, Nr.54,poz.320 , Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, , Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.941, poz.979,z 2013 r. poz.87, poz.827, poz.1317,z 2014 r. poz.7, poz.290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz.827, poz.1146, poz.1877, z 2015 r. poz. 357, poz.1240, poz.1607 i poz. 1629) oraz art. 251 i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r., poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1518, poz.1854, poz.2150) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/183/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r poz. 1515) oraz w związku z art. 90 ust. 1a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141,Nr 131,poz. 1091, Nr 122, poz.1020,Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r., Nr144, poz.1043,Nr 208, poz.1532,Nr 227, poz.1658,z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr.80, poz.542, Nr.120, poz.818,Nr.115, poz.791, Nr.181, poz.1292, Nr.180, poz.1280,z 2008r. Nr Nr.70, poz.416, Nr.145, poz.917, Nr.216, poz.1370, Nr.145, poz.917, Nr 235, poz. 1618, z 2009 Nr.56 poz.458, Nr.219,poz.1705, z2010r. Nr.44 poz.250, Nr.54,poz.320 , Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, , Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.941, poz.979,z 2013 r. poz.87, poz.827, poz.1317,z 2014 r. poz.7, poz.290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz.827, poz.1146, poz.1877, z 2015 r. poz. 357, poz.1240, poz.1607 i poz. 1629) oraz art. 251 i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r., poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1518, poz.1854, poz.2150) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642