Uchwała nr XIX/182/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we WtelnieNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm. z 2015 r. poz. 1217) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r., poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/182/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm. z 2015 r. poz. 1217) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r., poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.12.2015
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XXVIII/235/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 13.01.2016
  • pozycja w dzienniku: 202

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:07:08)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 11:12:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 799