Uchwała nr XVII/173/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 16 grudnia 2015W sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2015 poz. 1515) oraz art.13 ust.1, art.28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.), oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/173/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 16 grudnia 2015


W sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2015 poz. 1515) oraz art.13 ust.1, art.28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.), oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (21 grudnia 2015, 07:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648