Uchwała nr XVI/171/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 1138, poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/171/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 1138, poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 15:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1480