NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/165/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 90 ust. 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1) oraz art. 251 i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/165/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 90 ust. 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1) oraz art. 251 i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2 ) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 14:40:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683