Uchwała nr XVI/153/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/153/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (283kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 25.11.2015
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.12.2015
  • pozycja w dzienniku: 3974

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 13:55:07)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 10:00:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499