NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/149/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/149/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 25.11.2015
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca:
Uchwała nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.12.2015
  • pozycja w dzienniku: 3971

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 13:34:09)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 15:07:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1385