Uchwała nr III/23/06Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2006w sprawie: zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006 – 2010.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337).

Uchwała nr III/23/06
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie: zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006 – 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337).Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (8 stycznia 2007, 09:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2362