NULL string(0) ""

Uchwała nr III/23/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwala, co następuje:metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 13:03:29)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (23 stycznia 2015, 10:47:12)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1666