NULL string(0) ""

Uchwała nr III/22/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015–2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, zmiany: z 2013 r. poz. 1736, z 2014r. poz. 1127) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/22/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, zmiany: z 2013 r. poz. 1736, z 2014r. poz. 1127) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 13:01:42)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 13:06:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1071