NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Koronowa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 8 ust. 2; art. 36 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2014r., poz. 1202) w związku z § 6 i cz. A tabeli w zał. nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1786), uchwala się co następuje:

Uchwała nr III/18/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Koronowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 8 ust. 2; art. 36 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2014r., poz. 1202) w związku z § 6 i cz. A tabeli w zał. nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1786), uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 12:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1394