Uchwała nr II/20/06Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) i art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity Dz. U, z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758)

Uchwała nr II/20/06
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) i art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity Dz. U, z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (8 grudnia 2006, 08:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2580