NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/410/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLV/410/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (16 stycznia 2014, 08:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2412