Uchwała nr XLV/409/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014 - 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 238 b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/409/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 238 b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (16 stycznia 2014, 08:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1399