Uchwała nr XLIV/408/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2013w sprawie zlecenia Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P. Małgorzaty O. na działania Burmistrza KoronowaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/408/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2013


w sprawie zlecenia Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P. Małgorzaty O. na działania Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (24 grudnia 2013, 12:14:30)

Ostatnia zmiana: Żaneta Zenel (7 stycznia 2014, 10:09:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1241