Uchwała nr XLIV/407/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2013w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. Poz.645 i poz. 1318 ), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zmiany z 2004r., Nr 96, poz. 959 , Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97 poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871), oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 144, poz. 2124) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/407/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2013


w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. Poz.645 i poz. 1318 ), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zmiany z 2004r., Nr 96, poz. 959 , Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97 poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871), oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 144, poz. 2124) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (24 grudnia 2013, 12:12:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370