Uchwała nr XLIV/403/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2013w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645 i 1318), art. 263 ust. 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/403/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2013


w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645 i 1318), art. 263 ust. 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (24 grudnia 2013, 12:05:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193