Uchwała nr XLIV/402/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIV/402/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (24 grudnia 2013, 12:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1489