NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/221/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 czerwca 2012w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w KoronowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) oraz art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726 z 2011 r., nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 czerwca 2012


w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) oraz art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726 z 2011 r., nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (62kB) pdf
Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.06.2012
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XLVII/426/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXIX/338/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2009
Uchwała nr XXIII/268/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2008

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (28 czerwca 2012, 14:36:12)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (8 lutego 2023, 14:54:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 797