NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/479/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań pn.: „Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie”, „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”, „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap”, „Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap”, „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna – projekt”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 227, poz. 1505)

Uchwała nr XLIII/479/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań pn.: „Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie”, „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”, „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap”, „Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap”, „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna – projekt”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 227, poz. 1505)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 stycznia 2010, 14:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2608