NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/476/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2009w sprawie skargi Pana Andrzeja Kołodziejczyka z dnia 23 listopada 2009 r. na działanie Burmistrza KoronowaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.) w związku z art. 223§1, 229 pkt 3 i art. 105§ 2 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.);

Uchwała nr XLIII/476/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie skargi Pana Andrzeja Kołodziejczyka z dnia 23 listopada 2009 r. na działanie Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.) w związku z art. 223§1, 229 pkt 3 i art. 105§ 2 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.);Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 stycznia 2010, 13:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2395